Fecr Suresi (24-30) – Hafız Mehmet Erarabacı (kampüs camii)

[ctube=8IrhKVzAiUs]

[ctube=8IrhKVzAiUs]