Ferruh Muştuer, İnfitâr Sûresi (Kuran Ziyafeti 137)

[ctube=rRw7qEPF7qM] Hemen Sosyal Medyada Paylaşabilirsin

[ctube=rRw7qEPF7qM]

Hemen Sosyal Medyada Paylaşabilirsin