Hicaz Ezan (Arabî Usûl) – Hafız Mehmet Erarabacı

[ctube=nllv3N5VYgM]

[ctube=nllv3N5VYgM]