Hicaz Makamı Yatsı Ezanı Şerîfi – Hafız Mehmet Erarabacı

[ctube=UPBC9NzC8Gk]

[ctube=UPBC9NzC8Gk]