İsmail BİÇER–Merhaba ve mirac bahirleri–çok özel kayıtlardan

[ctube=NVwS7iteuQM]

[ctube=NVwS7iteuQM]