Kuran Öğreniyorum 59 – Tecvid Dersi 10 – Ku’ân Kerim’de Bazı İşaretler (Fatih Çollak)

[ctube=4wZM0-A1HA8]

[ctube=4wZM0-A1HA8]