kuran isimleri ve anlamları Arşivi

  • Allah (celle celaluhu) kelamı olan Kuran’ın bir çok isimleri vardır. Ayetlere istinaden Kuran’i Kerim’in bir çok isimleri zikredilebilir. Bu isimleri şöylece sıralayabiliriz. 1-Kur-an’i Kerim 2-Kitab 3-Kelamu’llah 4-Ümmü’l Kitab 5-Hablu’llah 6-Ruh […]

    Kur’an-i Kerim’in İsimleri

    Allah (celle celaluhu) kelamı olan Kuran’ın bir çok isimleri vardır. Ayetlere istinaden Kuran’i Kerim’in bir çok isimleri zikredilebilir. Bu isimleri şöylece sıralayabiliriz. 1-Kur-an’i Kerim 2-Kitab 3-Kelamu’llah 4-Ümmü’l Kitab 5-Hablu’llah 6-Ruh […]

    Devamı