Dualar Kategorisi

 • Türkçe Yazılışı Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd ve ileyke nes’â ve nehfid nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek inne azâbeke bilküffâri mülhık. Türkçe Anlamı Allahım! Biz yalnız sana […]

  Kunut 2

  Türkçe Yazılışı Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd ve ileyke nes’â ve nehfid nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek inne azâbeke bilküffâri mülhık. Türkçe Anlamı Allahım! Biz yalnız sana […]

  Devamı

 • Türkçe Okunuşu Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra külleh neşkürukeve lâ nekfüruk ve nahleu ve netrukü men […]

  Kunut 1

  Türkçe Okunuşu Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra külleh neşkürukeve lâ nekfüruk ve nahleu ve netrukü men […]

  Devamı

 • Rabbenâ âtina Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâ âtina Manası Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver Bizi […]

  Rabbena

  Rabbenâ âtina Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâ âtina Manası Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver Bizi […]

  Devamı

 • Ettehiyyâtü Türkçe Yazılışı Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve […]

  Ettehiyyatü

  Ettehiyyâtü Türkçe Yazılışı Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve […]

  Devamı

 • Allâhümme Barik Türkçe Okunuşu Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim İnneke hamidün mecîd Türkçe Manası Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine […]

  Allahümme Barik

  Allâhümme Barik Türkçe Okunuşu Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim İnneke hamidün mecîd Türkçe Manası Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine […]

  Devamı

 • Allâhümme Salli Türkçe Okunuşu Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim İnneke hamidün mecîd Türkçe Anlamı Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine […]

  Allahümme Salli

  Allâhümme Salli Türkçe Okunuşu Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim İnneke hamidün mecîd Türkçe Anlamı Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine […]

  Devamı

 • Türkçe Okunuşu : Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik ve tebarakesmük ve teâlâ ceddük Ve celle senâük ve la ilâhe ğayrük Türkçe Anlamı Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima […]

  Sübhaneke

  Türkçe Okunuşu : Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik ve tebarakesmük ve teâlâ ceddük Ve celle senâük ve la ilâhe ğayrük Türkçe Anlamı Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima […]

  Devamı

 • Amentü Duasının Türkçe Okunuşu Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî vel yevmil âhiri ve bil gaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ velbasü ba’del mevti haggun. Eşhedü en […]

  Amentü

   Amentü Duasının Türkçe Okunuşu Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî vel yevmil âhiri ve bil gaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ velbasü ba’del mevti haggun. Eşhedü en […]

  Devamı