Sureler

Beled Suresi

Beled Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Beled Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmanirrahim 1. La uksimü bilhazelbeledi. 2. Ve ente hıllün bihazelbeledi. 3.…

Sureler

İnşirah Suresi

İnşirah Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali İnşirah Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada’na ‘anke vizreke…

Sureler

Tin Suresi

Tin Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Tin Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil’emiyni…

Sureler

Alak Suresi

Alak Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Alak Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3-…

Sureler

Kadir Suresi

Kadir Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Kadir Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma…

Sureler

Beyyine Suresi

Beyyine Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Beyyine Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta…

Sureler

Zilzal Suresi

Zilzal Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Zilzal Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İza zülziletil erdu zilzaleha 2- Ve ahracetilerdu eskaleha 3-…

Sureler

Adiyat Suresi

Adiyat Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Adiyat Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel adiyati dabha 2- Fel muriyati kadha 3- Fel…

Sureler

Karia Suresi

Karia Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Karia Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- El kariah 2- Mel kariah 3- Ve ma edrake…

Sureler

Tekasür Suresi

Tekasür Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Tekasür Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhakümüt tekasür 2- Hatta zürtümülmekabir 3- Kella sevfe ta’lemun…

Sureler

Asr Suresi

Asr Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Asr Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3-…

Sureler

Hümeze Suresi

Hümeze Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Hümeze Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Veylül li külli hümezetil lümezeh 2- Ellezıcemea malev ve…

Sureler

Fil Suresi

Fil Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Fil Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec’al…

Sureler

Kureyş Suresi

Kureyş Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Kureyş Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû…