Sureler Kategorisi

 • 

  Surelerin Faziletleri – Semerkand Yapım

  

  Devamı

 • Bu çalışmalarından dolayı  KUR’AN EZBERLE Youtube kanalına tesekkur ediyoruz. Yeni ayet ve sureler geldıkce eklemeye devam edecegiz.

  Sure ve Ayetler Ezberle (HER AYET ON TEKRAR)

   Bu çalışmalarından dolayı  KUR’AN EZBERLE Youtube kanalına tesekkur ediyoruz. Yeni ayet ve sureler geldıkce eklemeye devam edecegiz.

  Devamı

 • Beled Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Beled Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmanirrahim 1. La uksimü bilhazelbeledi. 2. Ve ente hıllün bihazelbeledi. 3. Ve validin ve ma velede. 4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin. […]

  Beled Suresi

  Beled Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Beled Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmanirrahim 1. La uksimü bilhazelbeledi. 2. Ve ente hıllün bihazelbeledi. 3. Ve validin ve ma velede. 4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin. […]

  Devamı

 • Şems Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Şems Suresi’nin Türkçe Yazılışı 1.    Veşşemsi ve duhaha.     2.    Velkameri iza telaha.     3.    Vennehari iza cellaha.     4.    Velleyli iza yağşaha.     5. […]

  Şems Suresi

  Şems Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Şems Suresi’nin Türkçe Yazılışı 1.    Veşşemsi ve duhaha.     2.    Velkameri iza telaha.     3.    Vennehari iza cellaha.     4.    Velleyli iza yağşaha.     5. […]

  Devamı

 • Leyl Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Leyl Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmanirrahim  1.    Velleyli iza yağşa.     2.    Vennehari iza tecella.     3.    Ve ma halekazzekere vel’ünsa.     4.    İnne sa’yeküm leşetta. […]

  Leyl Suresi

  Leyl Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Leyl Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmanirrahim  1.    Velleyli iza yağşa.     2.    Vennehari iza tecella.     3.    Ve ma halekazzekere vel’ünsa.     4.    İnne sa’yeküm leşetta. […]

  Devamı

 • Mülk Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Mülk Suresi Türkçe Yazılışı 1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun. 2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru. 3. Elleziy […]

  Mülk (Tebareke) Suresi

  Mülk Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Mülk Suresi Türkçe Yazılışı 1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun. 2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru. 3. Elleziy […]

  Devamı

 • Duha Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Duha Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula 5- […]

  Duha Suresi

  Duha Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Duha Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula 5- […]

  Devamı

 • İnşirah Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali İnşirah Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada’na ‘anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa’na leke zikreke 5- […]

  İnşirah Suresi

  İnşirah Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali İnşirah Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada’na ‘anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa’na leke zikreke 5- […]

  Devamı

 • Tin Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Tin Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil’emiyni 4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin 5- Sümme redednahü esfele […]

  Tin Suresi

  Tin Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Tin Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil’emiyni 4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin 5- Sümme redednahü esfele […]

  Devamı

 • Alak Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Alak Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem 4- Elleziy ‘alleme bilkalem 5- Allemel’insane ma […]

  Alak Suresi

  Alak Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Alak Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem 4- Elleziy ‘alleme bilkalem 5- Allemel’insane ma […]

  Devamı

 • Kadir Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Kadir Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr 4- Tenezzelülmelaiketü verruhu […]

  Kadir Suresi

  Kadir Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Kadir Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr 4- Tenezzelülmelaiketü verruhu […]

  Devamı

 • Beyyine Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Beyyine Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh 2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah 3- Fiha […]

  Beyyine Suresi

  Beyyine Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Beyyine Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh 2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah 3- Fiha […]

  Devamı

 • Zilzal Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Zilzal Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İza zülziletil erdu zilzaleha 2- Ve ahracetilerdu eskaleha 3- Ve kalel insanü ma leha 4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha 5- […]

  Zilzal Suresi

  Zilzal Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Zilzal Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İza zülziletil erdu zilzaleha 2- Ve ahracetilerdu eskaleha 3- Ve kalel insanü ma leha 4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha 5- […]

  Devamı

 • Adiyat Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Adiyat Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel adiyati dabha 2- Fel muriyati kadha 3- Fel muğırati subha 4- Fe eserne bihı nak’a 5- Fe vesatne […]

  Adiyat Suresi

  Adiyat Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Adiyat Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel adiyati dabha 2- Fel muriyati kadha 3- Fel muğırati subha 4- Fe eserne bihı nak’a 5- Fe vesatne […]

  Devamı

 • Karia Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Karia Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- El kariah 2- Mel kariah 3- Ve ma edrake mel kariah 4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus 5- Ve […]

  Karia Suresi

  Karia Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Karia Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- El kariah 2- Mel kariah 3- Ve ma edrake mel kariah 4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus 5- Ve […]

  Devamı

 • Tekasür Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Tekasür Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhakümüt tekasür 2- Hatta zürtümülmekabir 3- Kella sevfe ta’lemun 4- Sümme kella sevfe ta’lemun 5- Kella lev ta’lemune ılmel […]

  Tekasür Suresi

  Tekasür Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Tekasür Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhakümüt tekasür 2- Hatta zürtümülmekabir 3- Kella sevfe ta’lemun 4- Sümme kella sevfe ta’lemun 5- Kella lev ta’lemune ılmel […]

  Devamı

 • Asr Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Asr Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve […]

  Asr Suresi

  Asr Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Asr Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve […]

  Devamı

 • Hümeze Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Hümeze Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Veylül li külli hümezetil lümezeh 2- Ellezıcemea malev ve addedeh 3- Yahsebü enne malehu ahledeh 4- Kella le yümbezenne […]

  Hümeze Suresi

  Hümeze Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Hümeze Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Veylül li külli hümezetil lümezeh 2- Ellezıcemea malev ve addedeh 3- Yahsebü enne malehu ahledeh 4- Kella le yümbezenne […]

  Devamı

 • Fil Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Fil Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl 3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl 4- […]

  Fil Suresi

  Fil Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Fil Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl 3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl 4- […]

  Devamı

 • Kureyş Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Kureyş Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min […]

  Kureyş Suresi

  Kureyş Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Kureyş Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min […]

  Devamı