Telif ve Yayın Hakları

Ne tür eserler telif hakkına tabidir?

Telif hakkı sahipliği, bazı istisnalarla birlikte telif hakkı sahibine eseri kullanmaya ilişkin münhasır hak verir. Birisi orijinal bir eser oluşturduğunda, fiziksel bir ortamda eserin telif hakkına otomatik olarak sahip olur.

Telif hakkı koruması için pek çok eser türü uygundur, örneğin:

 • TV şovları, filmler ve çevrimiçi videolar gibi görsel-işitsel eserler
 • Ses kayıtları ve müzik besteleri
 • Dersler, makaleler, kitaplar ve müzik besteleri gibi yazılı eserler
 • Resim, poster ve reklam gibi görsel eserler
 • Video oyunları ve bilgisayar yazılımları
 • Tiyatro oyunu ve müzikal gibi drama eserleri

Hak ihlalinde bulunmadan telif hakkı ile korunan bir eseri kullanmak mümkün müdür?

Evet, bazı durumlarda hak sahibinin telif hakkını ihlal etmeden telif hakkı ile korunan bir eseri kullanmak mümkündür. Aşağıdaki durumlarda dahi, bir telif hakkı ihlali davası sonucunda içeriğinizin kaldırılabileceğine dikkat etmek önemlidir:

 • Telif hakkı sahibine güvendiniz
 • Hak ihlalinde bulunan içerikten para kazanmaktan kaçındınız
 • Söz konusu içeriğin bir kopyası için ücret ödediniz
 • İnternet’te benzer içeriğin başka bir yerde kullanıldığını fark ettiniz
 • Basılı veya dijital kopya olmak üzere içeriği satın aldınız
 • İçeriği kendiniz TV’den, sinemadan veya radyodan kaydettiniz
 • İçeriği kendiniz bir kitaptan, film afişinden veya fotoğraftan kopyaladınız
 • “Telif hakkı ihlalinde bulunmak istemediğinizi” belirttiniz

Bazı içerik oluşturucular, eserleri belirli koşullarla yeniden kullanılacak şekilde sunmayı tercih etmektedir.

Telif Hakkı İhlali için Bildirimde Bulunma Gereksinimleri

Telif hakkı bildirimleri şu unsurları içermelidir. Bu bilgiler olmadan talebinize ilişkin işlem yapmamız mümkün olamayacaktır:

1. İletişim bilgileriniz

Şikayetinizle ilgili olarak sizinle iletişim kurmamıza olanak sağlayacak e-posta adresi, ikametgah adresi veya telefon numarası gibi bilgiler sunmanız gerekir.

2. Hak ihlaline konu olduğunu düşündüğünüz eseriniz ile ilgili açıklama

Şikayetinizde, korumaya çalıştığınız telif hakkı ile korunan içerik hakkında açık ve eksiksiz bir açıklama yapmaya dikkat edin. Şikayetinizde telif hakkı alınmış birden fazla eser varsa yasa bu tür eserlerin temsili bir listesine izin verir.

3. Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen her bir içeriğin URL’si

Şikayetinizde, haklarınızı ihlal ettiğine inandığınız içeriğin URL’si belirtilmelidir. Aksi halde, bu içeriği bulamayız. İçeriğin konumu hakkında genel bilgi verilmesi yeterli değildir. Lütfen sorunlu içeriklerin URL’lerini belirtin.

4. Sizin de kabul edip şu beyanların ikisini de onaylamanız gerekir:

 • “İyi niyet çerçevesinde; iddia edilen telif hakkı ihlaline konu olan yukarıdaki malzemelerin, telif hakkı sahibi veya onun temsilcisinin izni olmadan ya da yasalara aykırı bir biçimde kullanıldığına inanıyorum.”
 • Ve
 • “İşbu bildirimde geçen bilgiler doğru olup, ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın telif hakkı sahibi olduğuma veya sahibi adına hareket etme yetkimin bulunduğuna namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

5. İmzanız

Şikayetin eksiksiz olması için telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibinin kendi adına hareket etme yetkisi olan bir temsilcisinin fiziksel veya elektronik imzası gerekir. Bu koşulu yerine getirmek için şikayetinizin altına imzanız olarak işlev görmek üzere tam yasal adınızı yazabilirsiniz.

Tüm Telif Hakkı Talepleriniz İçin : İletişime Geçiniz.