Dualar

Rabbena

Rabbenâ âtina Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâ âtina Manası Allah’ım! Bize…