Mir’atü’l-Usûl Dersleri

Osmanlı alimlerinden Molla Hüsrev hazretleri, fıkıh usulüne dair önce Mirkâtü’l-vusul isimli muhtasar bir eser yazmış daha sonra bu eseri Mir’âtü’l-usul ismiyle şerhetmiştir. Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Günümüzde halen […]

Osmanlı alimlerinden Molla Hüsrev hazretleri, fıkıh usulüne dair önce Mirkâtü’l-vusul isimli muhtasar bir eser yazmış daha sonra bu eseri Mir’âtü’l-usul ismiyle şerhetmiştir. Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Günümüzde halen okunmaktadır.
Bir mukaddime ve iki maksat (bölüm) ihtiva etmektedir. Birinci maksat edille, ikinci maksat ise ahkama dairdir.

ÜSAMEDDİN VANLIOĞLU HOCA EFENDİ’nin her hafta mu’tad bir şekilde sürdürdüğü USULÜ FIKIH derslerini kayıtlarıdır. Dinlemek isteyenler aşağıdaki ses programından derslerin kayıtlarına ulaşabilirler. Mevla Teâlâ İslamî İlimlerin bereketini cümlemize ihsan eylesin.

Hemen Sosyal Medyada Paylaşabilirsin