hanefiler kurana abdestsiz dokunmak Arşivi

  • ”Kur-an’a tam manasıyla temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz.”(Vakıa Suresi 79) Hanefi,şafii,maliki ve hanbeli mezheplerinin müctehid imamları,cünüp ve abdestsiz kimselerin Kuran’a dokunmalarının helal olmadığı konusunda müttefiktirler. Henüz baliğ olmamış müslüman çocuklarına, daha […]

    Kuran’a Abdestsiz Dokunmak

    ”Kur-an’a tam manasıyla temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz.”(Vakıa Suresi 79) Hanefi,şafii,maliki ve hanbeli mezheplerinin müctehid imamları,cünüp ve abdestsiz kimselerin Kuran’a dokunmalarının helal olmadığı konusunda müttefiktirler. Henüz baliğ olmamış müslüman çocuklarına, daha […]

    Devamı