Kuran’a Abdestsiz Dokunmak

”Kur-an’a tam manasıyla temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz.”(Vakıa Suresi 79)

Hanefi,şafii,maliki ve hanbeli mezheplerinin müctehid imamları,cünüp ve abdestsiz kimselerin Kuran’a dokunmalarının helal olmadığı konusunda müttefiktirler.

Henüz baliğ olmamış müslüman çocuklarına, daha ziyade küçük yaşta Kuran’i Kerim’i belediği ve ezberlediği için ekseri ulema cevazı(Oluru) konusunda fetva vermişlerdir.

Kuran’a el sürmek için abdestli olmak farzdır. Cünüp hayızlı ve abdestsiz olan kimse Kuran’a el süremez. Kuran’dan bir ayet bile olsa durum aynıdır. Kuran taşımanın hükmüde aynıdır.

Tefsir kitaplarınada abdestsiz el sürülemez. Tefsir kitapları haricindeki dini kitaplara el sürmek için ezbere Kuran okumak için, hadis okumak için abdest almak mendubtur.

Kur-an’a Abdestsiz Dokunmak Hangi Hallerde Mümkündür ?

Abdestsiz bir halde iken Kur-an’i Kerim’e dokunmak, ele almak helal değildir. Ancak bir kimse abdesti yok iken Kur-an’a dokunmak, eline almak veya onu taşımak isterse bunun caiz olmasının bir takım şartları vardır. Dört ameli mezhebe göre bunun şartları şunlardır.

Hanefilere göre;Kuran’a abdestsiz dokunabilmek için:

-Zaruri bir hal bulunmalı

-Bir şeye sarılmış olmalı

-Kur-an talebeliği yapan mükellef olmayan çocuk olmalı.

Şafilere göre;Kuran’a abdestsiz dokunabilmek için:

-Kur-an’ın tamamı veya bir kısmı ”hırz edilmiş”(1) olmalı

-Para üzerine yazılmış olmalı

-Kuran’ın ayet ve sureleri istişhad (2) (şahidlendirme) maksadıyla ilmi ve dini kitaplara aktarılmış olmalı

-Ayetler kabe örtüsü, minber perdesi veya tabut benzeri gibi bez üzerine yazılmış olmalı

-Kuran talebeliği yapan mükellef olmayan çocuk olmalı

Malikilere göre;Kuran’a abdestsiz dokunabilmek için:

-Arapçadan farklı bir dilde yazılmış olmalı

-Para üzerine yazılmış olmalı

-Kuran’ın tamamı yada bir kısmı ”hırz edilmiş” (1) olmalı. Fakat bu iki şarta bağlıdır: 1-Taşıyan müslüman olmalı 2- Ayetler toz, toprak ve pislik görmeyecek şekilde bir şeye sarılmış olmalı.

-Kuran’ı eline alan, Kuran muallimi veya talebesi olmalı. Mükellef olup-olmama şartı aranmaksızın bunların Mushaf’a dokunması caizdir.

Hanbelilere göre;Kuran’a abdestsiz dokunmak için:

-Bir şeye sarılmış olmalı

-Bir şey içine koyulmuş olmalı

-Evde bulunup sağa sola nakli gereken bir eşya içinde veya üzerinde olmalı

-Temiz birşeye sarmak şartı ile Kuran’ı ”hırz etmek” (1)

Dipnotlar;

(1) Hırz, bela ve musibetlerin def’i için bazı ayetlerin veya Kuran’ın tamamının taşınması, yazılanlarında bu gayeyazılmış  için olmalıdır.

(2)İstişhad, şer’i bir hükme me’haz ve istinat medarı olmak için bir ayet veya hadisi şahit olarak göstermek yerinde kullanılan bir tabirdir.

Kaynak:Din Görevlisinin El Kitabı.

4 Mesaj “Kuran’a Abdestsiz Dokunmak

  1. bunu bilmeyen insan çok var kuran’ı abdestsiz ellemek helal değil dostlar.

  2. Malikilerde"Kuran’ı eline alan, Kuran muallimi veya talebesi olmalı. Mükellef olup-olmama şartı aranmaksızın bunların Mushaf’a dokunması caizdir" in kaynağı nedir?Malikilerde desadece okuyabilir..ama dokunmadan okuyabilir..diye biliyoruz..ve hatta sadece hafızlık yapanlar diye hatırlıyorum şahsen.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir