Beled Suresi

Beled Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali

beled-suresi-meali

Beled Suresi’nin Türkçe Yazılışı

Bismillahirrahmanirrahim

1. La uksimü bilhazelbeledi.

2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.

3. Ve validin ve ma velede.

4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin.

5. Eyahsebü en lenyakdire ‘aleyhi ehadün.

6. Yekulü ehlektü malen lübeden.

7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.

8. Elem nec’al lehu ‘ayneyni.

9. Ve lisanen ve şefeteyni.

10. Ve hedeynahünnecdeyni.

11. Felaktehamel’akabete.

12. Ve ma edrake mel’akabetü.

13. Fekkü rekabetin.

14. Ev ıt’amün fiyyevmin ziy mesğabetin.

15. Yetiymen za makrebetin.

16. Ev miskiynen za metrebetin.

17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.

18. Ol,eke ashabülmeymene

19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.

20. ‘Aleyhim narün mü’sadetün.

Beled Suresi’nin Faziletleri

-Kim beled suresini vird olarak okursa, Kıyamet günü kafirlere ve münafiklara olacak Allah’ın gazabından emin olur, kurtulmuş sayılır.

-Bu sureyi sabah namazı sünneti ve farzı arasında veya ikindiden önce okumayı adet edinen kimseler, fakirlikten kurtulur ve maddi sıkıntıya düşmezler.

-Yeni doğmuş bir çocuk için, Beled suresi yazılıp bir tarafına asılırsa, bütün kötülüklere karşı çocuk korunmuş olur.

Mesaj “Beled Suresi

  1. dua ve sureleri türkçe olarak sayenizde öğreniyorum çok memnun kaldım siteden.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir