Beyyine Suresi

Beyyine Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali

beyyine-suresi-meali

Beyyine Suresi’nin Türkçe Yazılışı

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh
5- Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7- İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8- Cezaühüm’ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Beyyine Suresi’nin Faziletleri

-Her kim Beyyine suresini okursa (ve gereğini yerine getirirse) kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur.

-Mevla Teala, bu sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur: ”Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cennette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim.”

-Bu sureyi munafiklar okuyamaz ve kalbinde Allah’ın birliği hakkında şüphesi olan kul da hiç okuyamaz

-Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

-Düşma şerrinden korunmak için okunur.

-Her gün okuyan, dinini ve dinyasını muhafaza etmiş olur.

-Sarılık için her gün 3 defa okunup dua edilir.

Mesaj “Beyyine Suresi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir