Şems Suresi

Şems Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali

Şems Suresi’nin Türkçe Yazılışı

1.    Veşşemsi ve duhaha.    
2.    Velkameri iza telaha.    
3.    Vennehari iza cellaha.    
4.    Velleyli iza yağşaha.    
5.    Vessmai ve ma benaha.    
6.    Vel’ardı ve ma tahaha.    
7.    Ve nefsin ve ma sevvaha.    
8.    Feelhemeha fücureha ve takvaha.    
9.    Kad efleha men zekkaha.    
10.    Ve kad habe men dessaha.    
11.    Kezzebet semudü bitağvaha.    
12.    İzinbe’ase eşkaha.    
13.    Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.    
14.    Fekezzebuhü fe’akaruha fedemdeme ‘aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.    
15.    Ve la yehafi ‘ukbaha.   

Şems Suresi’nin Faziletleri

-Her kim şems suresini okursa, o kişi sanki güneş ve ayın üzerine doğduğu herşeyi sadaka vermiş gibi sevap alır.

-Her beladan korunmak ve düşmanın şerrinden emin olmak için 41 defa okunur.

-Bu sureyi okuyan kimsenin hem nasibi bol olur, hem de her gittiği yerde iltifat görür başarılı olur.

-Maddi ve manevi hastalıklara şifa için okunmaya devam edilmelidir.

Mesaj “Şems Suresi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir