Kur’an-i Kerim’in İsimleri

Allah (celle celaluhu) kelamı olan Kuran’ın bir çok isimleri vardır. Ayetlere istinaden Kuran’i Kerim’in bir çok isimleri zikredilebilir. Bu isimleri şöylece sıralayabiliriz. 1-Kur-an’i Kerim 2-Kitab 3-Kelamu’llah 4-Ümmü’l Kitab 5-Hablu’llah 6-Ruh […]

Allah (celle celaluhu) kelamı olan Kuran’ın bir çok isimleri vardır. Ayetlere istinaden Kuran’i Kerim’in bir çok isimleri zikredilebilir. Bu isimleri şöylece sıralayabiliriz.

1-Kur-an’i Kerim

2-Kitab

3-Kelamu’llah

4-Ümmü’l Kitab

5-Hablu’llah

6-Ruh

7-Mesani

8-Urveti’l Vüska

9-Furkan

10-Zikr

11-Ahsenü’l-Hadis

12-Nebei’l Azim

13-Kavlü’l-Fasl

14-Mev’iza

15-Şifa

16-Hüda

17-Rahmet

 

Kaynak:Din Görevlisinin El Kitabı.

Hemen Sosyal Medyada Paylaşabilirsin