Şevvâl Ayında Oruç Tutmak

Şevval Ayı Orucu: Ramazan ayından sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu ayda ayrı aynı günlerde, haftada iki gün olmak üzere altı gün oruç müstehaptır.

Bununla beraber arka arkaya altı gün oruç tutulmasında da, tercih edilen görüşe göre bir sakınca yoktur. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak her daim sünnet olduğundan Şevval ayında tutulacak olan nafile oruçları bugünlerde tutmak daha evlâdır.

Bazı âlimler ise Şevvâl ayındaki altı gün orucun, bayramdan sonra vakit geçirmeden hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişler ama “Bu oruçları aralıklı tutmak da câizdir” demişlerdir.

Şevval orucunun fazileti hakkında Ebü Eyyüb el-Ensâri (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasülüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her Kim ramazan orucunu tutar sonra da ona Şevval’den altı (gün oruç tutmayı eklerse, bu bütün seneyi oruç tutmak gibi olur.” [1]

Oruç ibâdeti, Ramazân-ı Şerîf’e mahsus bir farz olmakla birlikte; kıymeti, hikmetleri ve mükâfatı göz önüne alınarak münasebetimizi sene boyunca sürdürmemiz gereken bir ibâdettir. Nitekim müstehâb oruçlar arasında, Şevvâl ayında tutulması tavsiye edilen altı günlük orucun hususî bir yeri vardır. Bu konuyla ilgili pek çok hadîs-i şerîf vârid olmuştur. İbnü Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim Ramazân ayının orucunu tutar, ardından Şevvâl ayından da altı gün oruç tutarsa, sene boyunca oruç tutmuş gibidir.”[2]

İbnü Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edilen diğer bir müjde ise şu şekildedir: “Her kim Ramazân ayının orucunu tutar, ardından Şevvâl ayından da altı gün oruç tutarsa, annesinden doğmuş günkü gibi günahlarından sıyrılır.”[3]

Başka bir rivâyette Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu kaydedilmiştir: “Her kim Ramazân’ı, Şevvâl’i, Çarşamba, Perşembe ve Cuma’yı oruçlu geçirirse cennete girer.”[4]

Ali el-Havvâs (Kuddise Sirruhû)nun bu konuyla ilgili şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Şevvâl ayında tutulan bu altı günlük oruca da, Ramazân-ı Şerîf’teki gibi saygı gösterilmelidir. Zira Şevvâl ayında tutulan oruçlar, Ramazân ayındaki oruçların eksiklerini tamir konumundadır.”

Dipnotlar


[1] (Müslim, Siyam 39, no:2815, 3/1; Tirmizi, Savm 53, no:759, 132)

[2] Müslim, Sıyâm, Hadîs-i Şerîf No: 201-(1164); Ebû Dâvûd, Savm, Hadîs-i Şerîf No. 2433.

[3] Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, c. 8, s. 275, Hadîs-i Şerîf No. 8622.

[4] Ahmed ibnü Hanbel, Müsned, c. 24, s. 166, Hadîs-i Şerîf No. 15434; Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, c. 5, s. 385, Hadîs-i Şerîf No. 3587.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir